SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE TOPLUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Birleşmiş Milletler 2019 Yılı Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Raporu Yayımlandı

Birleşmiş Milletler 2019 Yılı Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Raporu Yayımland

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek üzere hazırlanan Rapor ülkeler bazında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolundaki çabayı değerlendirmek üzere hazırlanıyor.

Dünya çapında temel hizmetlere erişimin tüm kitlelere yaygınlaştırılması gerekliliğinin altını çizen raporda engelli bireylere ve kırılgan gruplara özel olarak dikkat gösterilmesi gerektiğini de vurguluyor. 2030 hedeflerine ulaşmak için kadın gruplarının, sivil toplum kuruluşlarının özellikle desteklenmesini ve sosyal ayrımcılık konusunun özellikle ele alınması gerektiğini vurgulayan rapora buradan ulaşabilirsiniz.


Düzenleme Tarihi: 30 12 2020